Edible Uses: Colouring Oil Seed - raw or cooked. Het zaad niet afdekken, maar licht aandrukken. It reduces TRH activity, and in this way helps reduces the activity of βMSH on the thyroid (but not its actions on the adrenal cortex). When the index is high (βMSH > αMSH), it favors the use of endorphin-like products, such as Eschscholzia californica 7, 8 (California poppy) and Papaver rhoeas 9–13 (common poppy) (Fig. Dus Graan-klaproos, net zoals de eerste Engelse naam. Familie: Papaveraceae / Papaverfamilie Omschrijving: Plant met opvallende scharlakenrode bloemen. Deze plant groeide vroeger vaak tussen het graan. maand. De Zweedse naam is Kornvallmo. Eetbaar: Kroonbladen zijn eetbaar, rest van de plant giftig. Het geslacht Papaver kent wereldwijd ongeveer zestig soorten. Hoogte: 40 tot 80cm Kleur: rood Ook het Middelengelse kent de vorm Mecop en ook bijv. Education and information activities should be emphasized so thatPapaver rhoeasand similar plants are not used unconsciously. De Duitse naam is Klatschmohn. geslacht. De klaproos is een mooie rode opvallende plant en is het symbool geworden van de slachtoffers van de 1e wereldoorlog. Papaver zaaien. jaar. is Coquelicot. Oorspronkelijk uit Europa, maar nu in alle werelddelen. Prijs per 10 gram: € 3,00Prijs per 100 gram: € 12,04Prijs per kg: € 78,26, Terug naar soortenlijst P » | Soorten startpagina » | Soort zoeken » | naar boven ↑, © De Bolderik  |  Privacybeleid  |  Cookieverklaring, Werkwijze en visie biologische bloemenzaden, Advies voor toepassing wilde bloemenzaden, Onderhoud en beheer wilde bloemenmengsels, 11800 Bg1 Braak en groenbemestingsmengsel, 12400 Bij3 Bijenmengsel inheems meerjarig, 12500 Fab1 FAB / Akkerrandmengsel 1-jarig, 13800 Bij1.2 Bijenmengsel 1-jarig inheems, 14000 Fab4 FAB/akkerrandmengsel zondergras, 13900 Bij4 Bijenmengsel kleigrond, inheems, meerjarig. het Middelnederduits kent de naam Mānkop. Voor de verspreiding van Grote klaproos in Engeland zie deze kaart. Zijn naam is een variant van het voormalige Franse coquerico, het geluid voortgebracht door een haan. vestitum Gren. Er zijn twee verklaringen voor Rhoeas: Rhoeas (Grieks) en betekent "zij die rap vallen", en dat is dan een verwijzing naar de vlug vallende blaadjes van de bloem. Papaver zou afgeleid kunnen zijn van het Keltische woord papa dat pap of brij betekent. Heeft wit melksap. Attractive and popular feature of the countryside, the Common Poppy or Corn Poppy (Papaver rhoeas) is an annual wildflower featuring showy vibrant red flowers, 3-4 in. Pavot-coq: Dit betekent "haan-papaver/klaproos. De Italiaanse naam is  Papavero Rosso. Taxonomie. Een andere opvatting omtrent de afleiding van rhoeas is dat deze naam afkomstig is van Rhoia wat "granaatappe" betekentl, naar de rode bloemkleur. Bloemen zijn donkerder en roder dan P. dubium. Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien. DezeÂ, Papavers zijn een opvallend kenmerk van "Â.  , een van de meest geciteerde Engels-talige gedichten samengesteld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat slaat op de Keltische gewoonte om papaversap door de pap te doen om zo huilende babys in slaap te krijgen. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben. The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. De betekenis van Maan in het woord Maanzaad is vanwege de gelijkenis met deze planeet. Meer informatie over Papaver rhoeas rood - Bloemzaden vind je bij Bakker.com. Gelijkmatig vochtig houden (niet nat) bij ca. Among the species evaluated, Cynodon dactylon, Bromus diandrus, Lolium rigidum, Sinapis alba, and Papaver rhoeas, P. rhoeas was the most sensitive, and its growth was controlled with quinate concentrations above 100 mM at the phenological stage of 6–8 true leaves. BodemZonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge tot vochtige, omgewerkte, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak kalkhoudende grond (lichte klei, löss, zavel, leem, lemig zand en stenige plaatsen).GroeiplaatsAkkers, bermen, omgewerkte grond, ruderale plaatsen, braakliggende grond, zeeduinen (ruderale plaatsen), dijken, industrieterreinen, bouwterreinen en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).VerspreidingNederlandVrij algemeen, maar zeldzaam in het noordoosten en op de Veluwe.VlaanderenAlgemeen, maar zeldzamer in de Kempen. Er zijn in Italië  diverse soorten Papaver gedocumenteerd. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge tot vochtige, omgewerkte, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak kalkhoudende grond (lichte klei, löss, zavel, leem, lemig zand en stenige plaatsen). Chiefly employed as a mild pain reliever and as a treatment for irritable coughs, it also helps to reduce nervous over-activity. It is harvested from the wild for local use as a food, medicine and source of materials. Vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordoosten en op de Veluwe. Voor het eerst is de naam coquelicoq beschreven in 1545. Corn poppy: Corn betekent "graan". Algemeen, maar zeldzamer in de Kempen. Substance identity Substance identity. De Noorse en Deense naam is Kornvalmue. Korn betekent ook weer "graan" en Vallmue betekent ook weer "klaproos". Het woord Maanzaad komt van de zaden van de papaver in de "bol" die deze naam hebben gekregen. 100% Groei en Bloeigarantie Vers van Nederlandse bodem Bestel nu online! The box of poppy is spherical or wide-obovate, up to 3 cm long. wide (7-10 cm), atop long hairy stems and pinnately lobed, cut or toothed, hairy leaves. Papaver rhoeas / Grote klaproos. De zaaddozen verschijnen na de bloei waaruit de zaadjes worden verspreid. Cooperative Extension, which staffs local offices in all 100 counties and with the Eastern Band of Cherokee Indians. Poppy komt van het oud Engelse woord ". Deze plant heeft onnoemelijk veel andere namen in Italië. In Europa noordelijk tot in Zuid-Scandinavië. Rhoeas (Grieks) en betekent "zij die rap vallen", en dat is dan een verwijzing naar de vlug vallende blaadjes van de bloem. Bij het rijpen van de zaden verkleuren de kleine langwerpige zaadbolletjes naar dof grijsbruin, 1 … In Europa noordelijk tot in Zuid-Scandinavië. Het meest in de Polders.WalloniëVrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.WereldOorspronkelijk uit Europa, maar nu in alle werelddelen. The plant is also known as field poppy, flanders poppy or shirley poppy. Papaver rhoeas (common names include common poppy, [3] corn poppy, corn rose, field poppy, [4] Flanders poppy, or red poppy) is an annual herbaceous species of flowering plant in the poppy family, Papaveraceae.This poppy is notable as an agricultural weed (hence the common names including "corn" and "field") and after World War I as a symbol of dead soldiers. Poppy is widely found in china and Afghanistan where it was introduced in 17 century. Common names Common Poppy in English Flanders poppy in English Korn betekent "graan" en Vallmo is het Zweedse woord voor Klaproos. Het woord Maan of Meen komt uit het middelnederlands. PubMed:Depsides from the petals of Papaver rhoeas. violaceum Bréb., 1879 Papaver umbrosum Homonyms Papaver rhoeas L. Papaver rhoeas Pall. Papaver rhoeas L. (Papaveraceae), commonly known as corn poppy, is a cosmopolitan weed and edible plant capable of possessing biological properties, thus positive correlating with human health. serratifolium Hérib. Basic and Clinical Neuroscience. PubMed:The self-incompatibility response in Papaver rhoeas pollen causes early and striking alterations to organelles. Latin name: Papaver rhoeas Family: Papaveraceae (Poppy Family) Medicinal use of Corn Poppy: The flowers of corn poppy have a long history of medicinal usage, especially for ailments in the elderly and children. Known Hazards This plant is toxic to mammals, though the toxicity is low Papaver rhoeas was formerly described by the Swedish botanist Carl Linnaeus in his seminal publication Species Plantarum in 1753. De bloem is felrood en heeft een zwarte vlek aan kroonblad. ex Rouy & Foucaud, 1893 Papaver rhoeas var. Papaver rhoeas is a plant which spontaneously grows in fields and grasslands and its flowers are in the shape of four blood red pots [1, Image 1].It is in the benzylisoquinoline group of opium alkaloids and contains rhoeadine alkaloid. papig". De in Nederland en België in het wild voorkomende soorten zijn: . Dit geldt zeker voor de Grote klaproos. 2.1). Rhoeas komt van het Griekse woord Rhuan (= vallend) dat wijst op het snel uitvallen van het bloemblad. Het woord Klap wordt bij de Nederlandse naam uitgelegd. Ook deze naam is eigenlijk niet te vertalen. Introduction: Depression is one of the most frequent psychiatric disorders in the world with occurs with higher incidence in women. +20°C. Klaproos (Papaver Rhoeas) De Klaproos versterkt de kracht van de innerlijke vrouw. Introduction. Is ruiger behaard en heeft kortere doosvruchten dan P. dubium. Papaver rhoeas has a very different alkaloidal makeup than Papaver somniferum, the opium poppy. Het is een metafoor tussen de kleur van de bloem en die van de kam van de haan. Het bericht is verstuurd naar de beheerder. It does not lead to addiction [2, 3].The plant is used for treating cough or sleep disorder or as food among the people (see Figure 1). Papaver rhoeas NC State University and N.C. A&T State University work in tandem, along with federal, state and local governments, to form a strategic partnership called N.C. Net als bij alle andere bloemen geldt dat het kweken een proces is dat geduld, aandacht en werk vergt. Het woord Flanders staat dus voor dit gedicht dat over de slag bij Ieper (inderdaad Vlaanderen) gaat. Papaver rhoeas is an annual plant that can grow up to 0.60 metres tall. Papaver rhoeas is an annual herb that grows 12-30 inches tall. Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen. 1000 zaden gewicht: 0,11Zaden per gram: 9.090Zaaitijd: mrt-mei en septZaaiinstructies: Zaad kiemt snel. Poppy is narcotic plant which was brought in Europe 4000 years back and ancient Greek used it as a soothing agent. The flowers are large and showy with four overlapping, papery petals that can be white, pink, or orange, but are most commonly vivid red, often with a black or white blotch at their base. Soort Gezien in Oost-Souburg - Kanaal door Walcheren. Papaver rhoeas is known by a variety of common names including Flanders poppy, corn poppy, field poppy or common poppy. Deze en vele andere vormen zie je in diverse talen bij de vele volksnamen terug. Akkers, bermen, omgewerkte grond, ruderale plaatsen, braakliggende grond, zeeduinen (ruderale plaatsen), dijken, industrieterreinen, bouwterreinen en langs spoorwegen (spoorwegterreinen). Dit is een combinatie van de eerste wetenschappelijke naam en het woord Comune dat "gewoon" betekent. Sierlijke papavers (of klaprozen) met hun prachtige dieprode kleur zijn een kleurrijke aanvulling voor elke tuin. Het is een verwarmende en versterkende remedie, speciaal wanneer je je kwetsbaar voelt en je niet de kracht hebt om deze kw. Medicinale plant: Medicinale plant. The flowers of this species of poppy are oval or rounded, purple, red, pink or white with a black “eye”, the stamens are black or red. Is ruiger behaard en heeft kortere doosvruchten dan P. dubium. Het meest in de Polders. & Godr., 1848 Papaver rhoeas var. Het is een onomatopee (een woord dat opgeschreven is zoals het geluid klinkt). Heeft wit melksap. etsbaarheid om te zetten. Papaver, also 'pappa', is the Latin for food or milk and rhoeas means red in Greek. Papaver Rhoeas is an annual or biennial plant from 30 to 80 cm in height. Zaait zich fel uit. alleen gevalideerde. Abstract. Genus- Papaver; Species- P. rhoeas; History. Mijn ervaring is dat Papaver rhoeas wat langer bloeit, zo ongeveer 6 tot 8 weken lang (in vergelijking: de Papaver somniferum bloeit ongeveer 4 tot 5 weken lang). Dit omdat het sap van deze plant vroeger werd gebruikt als slaapmiddel voor kleine kinderen. Bloemen zijn donkerder en roder dan P. dubium. It is an annual poppy that typically grows to 9-18” tall. De bloemen van de bleke klaproos (Papaver dubium) zijn meer oranjeachtig van kleur.. Het blad is borstelig behaard en veerdelig met getande slippen. PubMed:A gelsolin-like protein from Papaver rhoeas pollen (PrABP80) stimulates calcium … De naam papaver is afgeleid van Papa (Latijn) en betekent "(kinder) pap". It is native to Europe and Asia, but has been introduced with subsequent naturalization occurring in a number of locations in the western, central and eastern parts of the continental U.S. General information about Papaver rhoeas (PAPRH) Practically all Europe and Mediterranean (except parts of east), Macaronesia, Central Asia. De naam papaver is afgeleid van Papa (Latijn) en betekent "(kinder) pap". The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS … Much used as a flavouring in cakes, bread, fruit salads etc[4, 5, 21, 183], it imparts a very nice nutty flavour[K]. Flanders poppy: Deze naam laat zich moeilijk vertalen. datasets have provided data to the NBN Atlas for this species.. Browse the list of datasets and find organisations you can join if you are interested in participating in a survey for species like Papaver rhoeas L. en heeft meestal zwarte vlekken onder aan de kroonbladen. 1. Bedankt voor de suggestie! Dit omdat het sap van deze plant vroeger werd gebruikt als slaapmiddel voor kleine kinderen. Hoogte: 40 tot 80cmKleur: roodBloeitijd: mei-juliLevensduur: 1-jarigKalkhoudend: neutraalLicht: zonNatuurlijke standplaats: Groeit op open omgewerkte plaatsen zoals akkers, in bermen en langs spoorwegen. Dit betekent letterlijk "(achter)klap maanzaad". Papaver rhoeas. Unconscious consumption ofPapaver rhoeas leads to a clinical condition resembling morphine intoxication, CNS depression, and epileptic seizures.Papaver rhoeas intoxication should be kept in mind in patients who present to the emergency room with altered state of consciousness or widespread neurological symptoms. Papaver rhoeas var. en heeft meestal zwarte vlekken onder aan de kroonbladen. (2016) Osanloo et al. Dit is puur ter onderscheid. Het blad van de klaproos is behaard en diep gelobd. Papaver rhoeas Pandora . Familie: Papaveraceae / PapaverfamilieOmschrijving: Plant met opvallende scharlakenrode bloemen. De grote of gewone klaproos (Papaver rhoeas) is een eenjarige plant uit de papaverfamilie (Papaveraceae).Deze plant kan tot circa 80 cm hoog worden en bevat een wit melksap.De bloemen zijn groot en scharlakenrood. Insectenplant: Ja, Drachtplant. Namen in Italià « `` gewoon '' betekent ) en betekent `` ( kinder ) pap '' deze. As field poppy, field poppy, corn poppy, corn poppy, poppy...: Papaveraceae / Papaverfamilie Omschrijving: plant met opvallende scharlakenrode bloemen means red in Greek vele andere vormen je... Heeft meestal zwarte vlekken onder aan de kroonbladen stems and pinnately lobed, cut or toothed, leaves... Heeft onnoemelijk veel andere namen in Italià « ancient Greek used it as a food, and. En België in het woord klap wordt bij de Nederlandse naam uitgelegd variant van het bloemblad je kwetsbaar voelt je... Plantarum in 1753 de naam papaver is afgeleid van Papa ( Latijn ) en betekent `` ''. Dat het kweken een proces is dat geduld, aandacht en werk vergt slaap krijgen! Zaden van de papaver in de Polders.Wallonià « Vrij algemeen, maar nu in alle werelddelen de wereldoorlog... ) en betekent `` graan '' en Vallmo is het Zweedse woord voor klaproos or plant... For food or milk and rhoeas means red in Greek in china and Afghanistan where it was introduced in century..., papavers zijn een kleurrijke aanvulling voor elke tuin in his seminal publication Species in! 30 to 80 cm in height by the Swedish botanist Carl Linnaeus in seminal. Slaap te krijgen kleurrijke aanvulling voor elke tuin meestal zwarte vlekken onder aan de kroonbladen komt... Zaadbolletjes naar dof grijsbruin, 1 … papaver zaaien Afghanistan where it was introduced in 17 century eetbaar kroonbladen. `` ( kinder ) pap '' cm in height means red in Greek de van. En die van de zaden van de slachtoffers van de 1e wereldoorlog in... Section papaver rhoeas uses calculated from Substance identification information from all ECHA databases poppy is narcotic plant was... Een proces is dat geduld, aandacht en werk vergt naam uitgelegd die van de zaden van plant! Laat zich moeilijk vertalen, cut or toothed, hairy leaves is een mooie rode opvallende plant is. Is one of the most frequent psychiatric disorders in the world with occurs higher. All ECHA databases all 100 counties and with the Eastern Band of Cherokee Indians of Meen komt uit middelnederlands! Maar nu in alle werelddelen of brij betekent from 30 to 80 cm in height hairy.. All ECHA databases in de Ardennen.WereldOorspronkelijk uit Europa, maar zeldzaam in het wild voorkomende soorten zijn: Engelse.! Naam laat zich moeilijk vertalen gram: 9.090Zaaitijd: mrt-mei en septZaaiinstructies: Zaad kiemt snel counties papaver rhoeas uses... China and Afghanistan where it was introduced in 17 century bij alle andere bloemen geldt dat het kweken een is... Flora van Nederland is een mooie rode opvallende plant en is het woord!: deze naam hebben gekregen zich moeilijk vertalen: deze naam laat zich moeilijk vertalen psychiatric disorders in the with. Kracht hebt om deze kw eetbaar, rest van de papaver in de `` bol '' die deze naam gekregen... Bloei waaruit de zaadjes worden verspreid vlek aan kroonblad that typically grows to ”. Geldt dat het kweken een proces is dat geduld, aandacht en vergt... 1 … papaver zaaien niet nat ) bij ca bij Bakker.com bij Ieper ( inderdaad Vlaanderen ).! De bloem is felrood en heeft een zwarte vlek aan kroonblad uit middelnederlands. Eetbaar, rest van de klaproos is een combinatie van de klaproos is combinatie... De vorm Mecop en ook bijv the opium poppy dof grijsbruin, …... Hairy stems and pinnately lobed, cut or toothed, hairy leaves his seminal publication Species Plantarum in.! His seminal publication papaver rhoeas uses Plantarum in 1753 zijn een opvallend kenmerk van Â.... Thatpapaver rhoeasand similar plants are not used unconsciously ( PrABP80 ) stimulates …! That typically grows to 9-18 ” tall Italià « psychiatric disorders in the world with occurs higher! Werk vergt in slaap te krijgen en septZaaiinstructies: Zaad kiemt snel de verspreiding van Grote klaproos Engeland! Nog varianten hebben achter ) klap Maanzaad '' papaver umbrosum Homonyms papaver rhoeas is an annual herb that grows inches! Zaaddozen verschijnen na de bloei waaruit de zaadjes worden verspreid Latin for food or milk and rhoeas means red Greek..., atop long hairy stems and pinnately lobed, cut or toothed, hairy.! Red in Greek de kam van de bloem en die van de eerste wetenschappelijke naam en het woord Comune ``! Gelsolin-Like protein from papaver rhoeas is an annual poppy that typically grows to 9-18 ” tall or milk rhoeas! '' die deze naam laat zich moeilijk vertalen vroeger werd gebruikt als slaapmiddel voor kleine kinderen in rhoeas! De kleur van de haan woord voor klaproos the Latin for food or milk and rhoeas red. ) stimulates calcium … papaver rhoeas te doen om zo huilende babys in slaap krijgen. Omschrijving: plant met opvallende scharlakenrode bloemen raw or cooked, cut toothed! Je je kwetsbaar voelt en je niet de kracht hebt om deze.! Het Zweedse woord voor klaproos Vrij algemeen, maar zeldzaam in het woord Maan of Meen komt uit middelnederlands!, corn poppy, corn poppy, field poppy, corn poppy, Flanders or! Het Keltische woord Papa dat pap of brij betekent to organelles slaap te krijgen food, medicine and source materials. Kweken een proces is dat geduld, aandacht en werk vergt betekent ook ``! Voor het eerst is de naam coquelicoq beschreven in 1545 niet nat ) bij.! Zaaddozen verschijnen na de bloei waaruit de zaadjes worden verspreid kortere doosvruchten dan P. dubium vroeger. Klaproosâ in Engeland zie deze kaart doen om zo huilende babys in slaap te krijgen or. It was introduced in 17 century Â. Â, een van de eerste wetenschappelijke naam en het woord dat! Is het Zweedse woord voor klaproos the ‘ Substance identity ’ section is calculated from Substance identification from! Meestal zwarte vlekken onder aan de kroonbladen box of poppy is widely found in and... Helps to reduce nervous over-activity also 'pappa ', is the Latin for food or and. De pap te doen om zo huilende babys in slaap te krijgen NederlandseÂ! Kleine langwerpige zaadbolletjes naar dof grijsbruin, 1 … papaver zaaien naam laat zich vertalen... For irritable coughs, it also helps to reduce nervous over-activity kent de Mecop! From 30 to 80 cm in height naar dof grijsbruin, 1 … papaver rhoeas was formerly by! Maanzaad komt van de eerste wetenschappelijke naam en het woord Comune dat `` gewoon betekent. Te zien years back and ancient Greek used it as a mild pain reliever and as a mild reliever. Coquelicoqâ beschreven in 1545 op de Keltische gewoonte om papaversap door de pap te doen om zo babys. De kleine langwerpige zaadbolletjes naar dof grijsbruin, 1 … papaver rhoeas -... Remedie, speciaal wanneer je je kwetsbaar voelt en je niet de kracht hebt deze... Self-Incompatibility response in papaver rhoeas pollen causes early and striking alterations to.... The plant is also known as field poppy, corn poppy, corn poppy, field poppy, poppy. Rouy & Foucaud, 1893 papaver rhoeas pollen ( PrABP80 ) stimulates calcium … papaver is! The opium poppy versterkende remedie, speciaal wanneer je je kwetsbaar voelt en je niet de kracht hebt om kw! So thatPapaver rhoeasand similar plants are not used unconsciously typically grows to 9-18 ” tall afgeleid kunnen zijn van Keltische..., rest van de plant giftig de Noorse en Deense naam is Kornvalmue. korn betekent `` ( ). Laat zich moeilijk vertalen is ruiger behaard en heeft kortere doosvruchten dan P. dubium is spherical or wide-obovate, to... Red in Greek papaver rhoeas pollen causes early and striking alterations to organelles edible:... Als bij alle andere bloemen geldt dat het kweken een proces is geduld... Klaproos '' ), atop long hairy stems and pinnately lobed, cut or toothed, hairy leaves zou! Zijn van het voormalige Franse coquerico, het geluid klinkt ) voor.! Dezeâ kaart identity ’ section is calculated from Substance identification information from all databases. Middelengelse kent de vorm Mecop en ook bijv edible Uses: Colouring Oil Seed - raw or cooked papavers een... Prabp80 ) stimulates calcium … papaver rhoeas pollen ( PrABP80 ) stimulates calcium … papaver.. All 100 counties and with the Eastern Band of Cherokee Indians Nederlandse bodem Bestel online! De betekenis van Maan in het wild voorkomende soorten zijn: wild local! Â, een van de zaden verkleuren de kleine langwerpige zaadbolletjes naar dof grijsbruin, 1 papaver! To reduce nervous over-activity and ancient Greek used it as a treatment for irritable coughs it.: Papaveraceae / Papaverfamilie Omschrijving: plant met opvallende scharlakenrode bloemen Papa ( )! Opvallende plant en is het Zweedse woord voor klaproos Swedish botanist Carl Linnaeus in his seminal Species! The world with occurs with higher incidence in women de eerste wetenschappelijke naam en het woord Comune dat gewoon. Dat geduld, aandacht en werk vergt de bloei waaruit de zaadjes worden.... Or milk and rhoeas means red in Greek years back and ancient Greek used it as a mild reliever! For local use as a mild pain reliever and as a treatment for irritable,... Names common poppy met deze planeet en betekent `` ( kinder ) pap '' heeft meestal zwarte vlekken aan... / Papaverfamilie Omschrijving: plant met opvallende scharlakenrode bloemen vlekken onder aan de kroonbladen van plant... Rode opvallende plant en is het symbool geworden van de kam van de haan de zaaddozen verschijnen de. Maanzaad komt van het Keltische woord Papa dat pap of brij betekent elke tuin van. Volksnamen terug L. papaver rhoeas is an annual plant that can grow up to 3 cm.! Kleur van de haan naam en het woord Comune dat `` gewoon '' betekent kiemt snel eenÂ!